Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ – „CSIRIBIRI” Családi Bölcsőde Hálózat

Intézményvezető Allerné Kiss Edina

Tel: 96/6280-648


 Bóbita Családi Bölcsőde

Enese, Petőfi u. 24.

Szolgáltatást nyújtó személy: Szabó Gáborné, Nagy Lászlóné    

Tel: 70/978-0476


Süni Családi Bölcsőde

Enese, Petőfi u. 24.

Szolgáltatást nyújtó személy: Elekné Ravazdi Krisztina

Tel: 70/978-0476


A családi bölcsőde a család-és gyermekjóléti alapellátás részeként, egy olyan szolgáltató tevékenység, amely családias környezetben, kis létszámmal biztosítja a gyermekek napközbeni ellátását.

A Bóbita és Süni Családi Bölcsőde (Enese) 20 hetestől 3 éves korig nyújt a kisgyermekeknek napközbeni ellátást.

A családi bölcsődékben koruknak és egyéniségüknek megfelelően gondoskodnak a gyermekekről, lehetőség szerint rugalmasan alkalmazkodva a szülők kéréseihez.

A szolgáltatást nyújtó biztosítja az ellátottak részére a családias légkört, a segítővel együtt gondoskodik a gyermekek foglalkoztatásáról, gondozásáról, neveléséről, a higiénés feltételek betartásáról, a gyermekek folyamatos felügyeletéről. 

A családi bölcsődékben a szolgáltatást nyújtók szakmai munkáját, mint szakmai vezető a családi bölcsőde koordinátor segíti ill. irányítja, továbbá az adminisztrációs feladatokat is ellátja.

Tájékoztatjuk a tisztelt szülőket, hogy a bölcsődékbe való felvétel kritériuma munkáltatói igazolás vagy szándéknyilatkozat:

A fenntartó döntésének értelmében a keresőtevékenységet folytató vagy folytatni kívánó szülő legkésőbb a gyermek bölcsődei ellátásának megkezdést megelőző két héttel a bölcsődei ellátást nyújtó intézménynek, illetve szolgáltatónak munkáltatói igazolást nyújt be, vagy bemutatja a leendő munkáltatójának az igazolását arról, hogy a szülő nála alkalmazásban fog állni, megjelölve annak kezdő időpontját is. Ha a szülő keresőtevékenységet nem folytat, a fenntartó döntésének értelmében a gyermek a családi bölcsődébe csak az üres férőhelyek függvényében vehető fel.

Update cookies preferences