Enese Község Polgármesterétől

9143 Enese, Szabadság u. 25.

M  E G H Í V Ó

Enese Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. június 27-én /csütörtökön/ 18.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezennel szavazati /tanácskozási joggal/ meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme (9143 Enese, Szabadság u. 25.)

Napirend:

1./ Tájékoztató sportcsarnok ügyéről

Előadó: Mesterházy József polgármester

2./ Rendezési terv módosítás

Előadó: Mesterházy József polgármester

3./ Telekvevő kijelölés

Előadó: Mesterházy József polgármester

4./ Beszámoló a Tündérkastély Óvoda munkájáról

Előadó: Mesterházy József polgármester, Horváth Judit intézményvezető

5./ Beszámoló az Enesei Általános Iskola munkájáról

Előadó: Mesterházy József polgármester, Bartos Ilona intézményvezető

6./ Egyéb időszerű kérdések

Előadó: Mesterházy József polgármester

Enese, 2019. június 19.

Üdvözlettel:

Mesterházy József

polgármester