Enese Község Polgármesterétől

9143 Enese, Szabadság u. 25.

M E G H Í V Ó

Enese Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. május 23-án /kedden/ 18.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezennel szavazati /tanácskozási joggal/ meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme (9143 Enese, Szabadság u. 25.)

 Napirendek:

1./ Enese Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Mesterházy József polgármester, Vargáné Erdélyi Andrea gazdálkodási előadó

2./ 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megtárgyalása
Előadó: Mesterházy József polgármester, Vargáné Erdélyi Andrea gazdálkodási előadó

3./ 2016. évi belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása
Előadó: Csapó-Molnár Violetta jegyző

4./ Beszámoló az Enesei Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi munkájáról
Előadó: Csapó-Molnár Violetta jegyző

5./ 2016. évre vonatkozó átfogó értékelés a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előadó: Csapó-Molnár Violetta jegyző

6./ Egyéb időszerű kérdések
Előadó: Mesterházy József polgármester

Enese, 2017. május 11.

Üdvözlettel:

Mesterházy József
polgármester