Enese Község Polgármesterétől
9143 Enese, Szabadság u. 25.

M E G H Í V Ó

Enese Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. szeptember 12-én /hétfőn/ 18.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezennel szavazati /tanácskozási joggal/ meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme (9143 Enese, Szabadság u. 25.)

Napirend:
1./ Enese 442/23. hrsz.-ú telek vásárlóinak kijelölése
Előadó: Mesterházy József polgármester

2./ Beszámoló a sporttámogatás felhasználásáról
Előadó: Mesterházy József polgármester

3./ 2014-2016. között végzett önkormányzati munka értékelése
Előadó: Mesterházy József polgármester

4./ Egyéb időszerű kérdések
Előadó: Mesterházy József polgármester

Enese, 2016. szeptember 5.

Üdvözlettel:

Mesterházy József
polgármester