Enese Község Polgármesterétől
9143 Enese, Szabadság u. 25.

M E G H Í V Ó

Enese Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 17-én /csütörtökön/ 18.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezennel szavazati /tanácskozási joggal/ meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme (9143 Enese, Szabadság u. 25.)

Napirendek:

1./ Tájékoztatás az adóügyi tevékenység ellátásáról
Előadó: Mesterházy József polgármester, Szalai Lászlóné adóügyi előadó

2./ Sportcsarnok ügyének megbeszélése
Előadó: Mesterházy József polgármester

3./ Hungária szobor
Előadó: Mesterházy József polgármester

4./ Rábakész Kft. térítési díjjal kapcsolatos kérelme
Előadó: Mesterházy József polgármester

5./ Tündérkastély Óvoda Fehértói tagintézmények átszervezése
Előadó: Mesterházy József polgármester, Szabóné Horváth Judit óvodavezető

6./ Rendezési tervvel kapcsolatos kérdések megbeszélése
Előadó: Mesterházy József polgármester

7./ Egyéb időszerű kérdések
Előadó: Mesterházy József polgármester

Enese, 2016. március 8.

Üdvözlettel:

Mesterházy József
polgármester