A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) - 2013. szeptember l-jén hatályba lépő - 35. §-a alapján az állami általános iskolákban a kötelező erkölcstan óra helyett a szülők választhatják gyermeküknek a hit- és erkölcstan oktatást is. A 2016/17-es tanévtől minden évfolyamon. Választása esetén és a tanulócsoport indítását követően az a tanuló számára kötelező tanórai foglalkozássá válik.

Önök, mint szülők nyilatkozhatnak arról, hogy kötelező tanórai foglalkozásként gyermekük számára az erkölcstan oktatást, vagy hit- és erkölcstan oktatást választanak. Felhívjuk a figyelmüket, hogy ez a nyilatkozattétel egy lehetőség az Önök számára és nem kötelezettség. Ugyanis az EMMI rendelet megállapítja, hogy ha a szülő nem tesz nyilatkozatot, akkor az iskola a tanuló számára az erkölcstan tantárgy oktatását szervezi meg.

Az országgyűlés által elismert egyházak és azok belső egyházi jogi személyei az iskola igazgatójától kapják meg a tanulók adatait annak érdekében, hogy a jelentkezett tanulók számának és évfolyamának függvényében nyilatkozzanak az iskolának, hogy vállalják-e az adott iskolában az érintett tanulóknak a hit- és erkölcstan oktatást.

Gyermekeik személyes adatait az iskolán és az érintett bevett egyházon és annak belső egyházi jogi személyén kívül további személyek nem ismerhetik meg, azok más személyeknek nem adhatók át, nyilvánosságra nem hozhatók. Az iskolának minden év május 20-áig fel kell mérnie, hogy a tanuló a következő tanévben erkölcstan vagy hit- és erkölcstan órán kíván-e részt venni.

Magyar Falu Program

Kisalföld

A hírcsatorna nem található.