Enese Község Polgármesterétől
9143 Enese, Szabadság u. 25.

M E G H Í V Ó

Enese Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 3-án /szerdán/ 18.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezennel szavazati /tanácskozási joggal/ meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (9143 Enese, Szabadság u. 25.)

Napirendek:

1./ Enese Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének beterjesztése
Előadó: Mesterházy József polgármester

2./ Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Előadó: Mesterházy József polgármester

3./ Babaház tervek
Előadó: Mesterházy József polgármester

4./ Beszámoló az Enesei Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról
Előadó: Csapó-Molnár Violetta jegyző

5./ 2015. évi belső ellenőrzésről szóló jelentés megtárgyalása
Előadó: Mesterházy József polgármester, Szabóné Horváth Judit óvodavezető

6./ Polgármester 2016. évi szabadságolási tervének jóváhagyása
Előadó: Mesterházy József polgármester

7./ Egyéb időszerű kérdések
Előadó: Mesterházy József polgármester

Enese, 2016. január 22.

Üdvözlettel:

Mesterházy József
polgármester