Enese Község Polgármesterétől
9143 Enese, Szabadság u. 25.

M E G H Í V Ó

Enese Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 5-én /csütörtökön/ 18.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezennel szavazati /tanácskozási joggal/ meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (9143 Enese, Szabadság u. 25.)

Napirend:

1./ A képviselő-testület 2016. évi munkatervének megtárgyalása
Előadó: Mesterházy József polgármester

2./ 2016. évi Eseménynaptár megtárgyalása, elfogadása
Előadó: Mesterházy József polgármester

3./ 2016. évi Falunap megbeszélése
Előadó: Mesterházy József polgármester

4./ 2016. évi belső ellenőrzési témakör kiválasztása
Előadó: Mesterházy József polgármester, Csapó-Molnár Violetta jegyző

5./ Kóny székhelyű Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ intézményvezetői megbízásának véleményezése
Előadó: Mesterházy József polgármester

6./ Az egyes szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Mesterházy József polgármester, Csapó-Molnár Violetta jegyző

7./ 2016. évi önkormányzati kirándulás megbeszélése
Előadó: Mesterházy József polgármester

8./ Egyéb időszerű kérdések
Előadó: Mesterházy József polgármester

Enese, 2015. október 21.

Üdvözlettel:

Mesterházy József

polgármester