Enese Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 4-én /csütörtökön/ 19.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezennel szavazati /tanácskozási joggal/ meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (9143 Enese, Szabadság u. 25.)

Napirend:

1./ Temetőkerítés építése
Előadó: Mesterházy József polgármester

2./ Enesei 172/6 hrsz.-ú ingatlan – telekrészlet - iránti vásárlási kérelem elbírálása
Előadó: Mesterházy József polgármester

3./ Pályázat benyújtása multifunkcionális sportpálya építésére
Előadó: Mesterházy József polgármester

4./ Kultúrház kertjének tervezése
Előadó: Mesterházy József polgármester

5./ IKSZT tervezési folyamatáról tájékoztató
Előadó: Mesterházy József polgármester

6./ Enesei 323/1 hrsz-ú telekvásárlás ügye
Előadó: Mesterházy József polgármester

7./ Védőnői körzet átalakítás
Előadó: Mesterházy József polgármester, Csapó-Molnár Violetta jegyző

8./ Az egyes szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Mesterházy József polgármester, Csapó-Molnár Violetta jegyző

9./ A helyi építészeti értékek védelméről szóló 5/2012. (VI.21.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Mesterházy József polgármester, Csapó-Molnár Violetta jegyző

10./ Magyar Pantheon tervezet
Előadó: Mesterházy József polgármester

11./ Egyéb időszerű kérdések
Előadó: Mesterházy József polgármester


Enese, 2015. május 27.

Üdvözlettel:

Mesterházy József
polgármester

 

Update cookies preferences