Kérem a Tisztelt lakosságot, hogy a tulajdonukban vagy a használatukban lévő ingatlanokon a parlagfű kaszálását, vagy más módon történő irtását folyamatosan végezzék el.

 Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény értelmében a földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

Azzal szemben, aki nem tesz eleget a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének belterületen a jegyző, külterületen a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya közérdekű védekezést rendel el, melynek költségeit a földhasználó, illetve a termelő köteles megtéríteni. Ezzel egyidejűleg a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya növényvédelmi bírságot szab ki. A bírság összege bel- és külterületen a fertőzött terület nagyságától függően egyaránt 15.000.-5.000.000.-Ft-ig terjedhet. A bírság mértékének megállapítását jogszabály rögzíti, miszerint a bírság összege a fertőzött terület elhelyezkedése (kül- vagy belterület), a fertőzött terület nagysága (m2; hektár), illetve a parlagfűvel való borítottsága függvényében változik.

A parlagfű allergiával küzdő társaink életminőségét rendkívüli mértékben rontja a levegőben szálló parlagfű pollen, kérem Önöket, hogy végezzék el a gyommentesítést, és azt tartsák fenn egészen őszig.

Együttműködésüket köszönöm!

                                                  Csapó-Molnár Violetta
jegyző

Update cookies preferences