Enese Község Polgármesterétől

9143 Enese, Szabadság u. 25.

 M  E G H Í V Ó

Enese Község Önkormányzat Képviselő-testülete

2023. január 30-án /hétfőn/ 18.00 órai kezdettel ülést tart,

melyre ezennel szavazati /tanácskozási joggal/ meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme (9143 Enese, Szabadság u. 25.)

Napirendek:

1./ Viziközmű vagyon integrációja

Előadó: Mesterházy József polgármester

2./ Fejlesztési javaslatok 2023. évre

Előadó: Mesterházy József polgármester

3./ A közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 10/2014. (VIII.18.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Előadó: Mesterházy József polgármester, Csapó-Molnár Violetta jegyző

4. / A településfejlesztési és településrendezési, valamint a településképi dokumentumok partnerségi egyeztetésének helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet

Előadó: Mesterházy József polgármester, Csapó-Molnár Violetta jegyző

5./ Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

Előadó: Csapó-Molnár Violetta jegyző

6./ Tündérkastély Óvoda nyári éves nyitvatartási idejének meghatározása

Előadó: Mesterházy József polgármester

7./ Egyéb időszerű kérdések

Előadó: Mesterházy József polgármester

Enese, 2023. január 23.

Üdvözlettel:

Mesterházy József
polgármester