Enese Község Polgármesterétől

9143 Enese, Szabadság u. 25.   

M  E G H Í V Ó

Enese Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. december 5-én /hétfőn/ 18.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezennel szavazati /tanácskozási joggal/ meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme (9143 Enese, Szabadság u. 25.)

Napirendek:

1./ „Közalapítvány az enesei óvodás gyermekekért” Alapító Okiratának módosítása

Előadó: Mesterházy József polgármester

2./ A gyermekvédelmi ellátásokról és térítési díjakról szóló 2/2021. (V.13.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Mesterházy József polgármester

3./ A temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Előadó: Mesterházy József polgármester, Csapó-Molnár Violetta jegyző

4./ Az egyes szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Mesterházy József polgármester, Csapó-Molnár Violetta jegyző

5./ 2023. évi belső ellenőrzési témakör kiválasztása

Előadó: Csapó-Molnár Violetta jegyző

6./ A képviselő-testület 2023. évi munkaterve

Előadó: Mesterházy József polgármester

7./ Egyéb időszerű kérdések

Előadó: Mesterházy József polgármester

Enese, 2022. november 23.

Üdvözlettel:

Mesterházy József
polgármester