Enese Község Polgármesterétől

9143 Enese, Szabadság u. 25.

M  E G H Í V Ó

Enese Község Önkormányzat Képviselő-testülete

2022. október 5-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel ülést tart,

melyre ezennel szavazati /tanácskozási joggal/ meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme (9143 Enese, Szabadság u. 25.)

Napirendek:

1./ Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízszállítási és -fogadási díjemelés

Előadó: Mesterházy József polgármester

2./ Beszámoló a Sportegyesület 2021. évi önkormányzati támogatásáról

Előadó: Mesterházy József polgármester

3./ Tájékoztatás energia költségekről

Előadó: Mesterházy József polgármester

4./ Egyéb időszerű kérdések

Előadó: Mesterházy József polgármester

Enese, 2022. szeptember 30.

Üdvözlettel:

Mesterházy József
polgármester