Tisztelt enesei lakosok!

2022. október 1. és november 28. között népszámlálás lesz Magyarországon. A népszámlálás egy mindannyiunkat érintő, általában tízévente ismétlődő adatgyűjtés. Az egész országban egy időben, azonos tartalommal és egységes módszertani alapon hajtják végre, kiterjed minden lakásra és személyre. A népszámlálás révén pontos és részletes képet kaphatunk hazánk népességének nagyságáról, demográfiai jellemzőiről, egészségi állapotáról, iskolázottságáról, foglalkoztatottságáról, nemzetiségi és vallási összetételéről, élet- és lakáskörülményeiről.

A népszámlálás időtartama

A népszámlálási kérdőívet önállóan, interneten keresztül október 1. és 16. között lehet kitölteni. A KSH minden magyarországi lakcímre postai felkérőlevelet küld szeptember utolsó napjaiban. A kérdőívet egy erre a célra létrehozott zárt rendszerű, online felületen lehet kitölteni, amelybe a felkérőlevélben szereplő egyedi, 12 jegyű belépési kóddal lehet belépni.

Október 17. és november 20. között számlálóbiztosok keresik fel azokat a háztartásokat, amelyek október 16-ig nem töltötték ki online a kérdőívet.

Tájékoztatom Önöket, hogy Enese községben a számlálóbiztosok az alábbi személyek:

Katona Zsanett, Lőrincz-Horváth Petra, Nagy Renáta, Senviczki Miklósné, Szabó Nóra

A számlálóbiztosok igazolvánnyal fogják igazolni magukat. A számlálóbiztosok munkáját közvetlenül a felülvizsgáló irányítja és ellenőrzi.

November 21. és 28. között a település jegyzőjénél tehetnek eleget adatszolgáltatási kötelezettségüknek azok, akik november 20-ig ezt nem tették meg.

A népszámlálás eszmei időpontja 2022. október 1-je 0 óra, azaz az ekkor fennálló állapotot alapul véve kell a kérdőív kérdéseit megválaszolnunk.

A sikeres összeírás érdekében legalább háromszor szükséges megkísérelnie a kapcsolatfelvételt a számlálóbiztosnak. A három kötelező felkeresés két különböző héten, három különböző napon és napszakban kell, hogy megtörténjen. Legalább egy felkeresésnek hétvégére kell esnie. A népszámlálásra vonatkozó jogszabály értelmében az adatszolgáltatás a népszámlálás során kötelező. A megtagadás szabálysértésnek minősül.

További információk a www.nepszamlalas2022.hu honlapon találhatók.

Kérdés esetén Hivatalunk készséggel áll rendelkezésükre.

Kérem közreműködésükkel segítség a népszámlálóbiztosok munkáját!

Köszönettel:                                         

Csapó-Molnár Violetta
helyi népszámlálási felelős