A kialakult gazdasági helyzet, energiakrízis nagy erőfeszítést kíván meg mindannyiunktól, ugyanakkor a pénzügyi lehetőségekhez igazodva a Kormány célja továbbra is az, hogy biztosítható legyen a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag.

A fentiekre tekintettel a Kormány kéri az Önkormányzat közreműködését, a lakosság részéről jelentkező barnakőszén igények előzetes felmérésében.

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a településen élő, barnakőszén-tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező háztartások számára lehetőséget biztosítunk arra, hogy a 2022/2023. évi fűtési szezonra vonatkozóan a várhatóan felhasznált barnakőszén mennyiségét (mázsában kifejezve) bejelentse az Önkormányzaton keresztül az állam felé.

Lakossági igénybejelentés feltételei:

  • háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő
  • egy háztartással összefüggésben egy személy élhet igénybejelentéssel, mely személy bejelentett lakhelye, illetve bejelentett tartózkodási helye az adott háztartás
  • egy háztartás által bejelenthető maximális barnakőszén igény legfeljebb a következő fűtési szezonban várhatóan felhasznált tüzelőanyag mennyisége lehet.

Fontos hangsúlyozni, hogy az igényfelmérés kizárólag a lakossági igények megismerését szolgálja, nem jelent későbbi automatikus támogatást! Az Önkormányzat nem rendelkezik több információval arról, hogy mi lesz az igényfelmérés további sorsa.

A nyomtatvány az Enesei Közös Önkormányzati Hivatalban és a község honlapján elérhető (www.enese.hu). Leadási határidő: 2022. szeptember 29.

A kérelmeket személyesen, ügyfélfogadási időben lehet leadni.

Enese, 2022. szeptember 19.

Csapó-Molnár Violetta sk.
jegyző

NYOMTATVÁNY LETÖLTÉSE