Enese Község Polgármesterétől

9143 Enese, Szabadság u. 25.

 M  E G H Í V Ó

 

Enese Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. augusztus 1-jén /hétfőn/ 18.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezennel szavazati /tanácskozási joggal/ meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme (9143 Enese, Szabadság u. 25.)

Napirendek:

1./ Beszámoló a Tündérkastély Óvoda munkájáról
Előadó: Mesterházy József polgármester, Szűcs Lászlóné intézményvezető

2./ Beszámoló az Enesei Általános Iskola munkájáról
Előadó: Mesterházy József polgármester, Burján Imre intézményvezető

3./ Beszámoló a Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2021. évi munkájáról
Előadó: Mesterházy József polgármester

4./ A gyermekvédelmi ellátásokról és térítési díjakról szóló 2/2021. (V.13.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Mesterházy József polgármester

5./ LEADER pályázat benyújtása
Előadó: Mesterházy József polgármester

6./ Egyéb időszerű kérdések
Előadó: Mesterházy József polgármester

Enese, 2022. július 20.

Üdvözlettel:

Mesterházy József
polgármester