Enese Község Polgármesterétől

9143 Enese, Szabadság u. 25.

 M  E G H Í V Ó

Enese Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. február 24-én /csütörtökön/ 18.00 órai kezdettel közmeghallgatással egybekötött ülést tart, melyre ezennel szavazati /tanácskozási joggal/ meghívom.

Az ülés helye: Kultúrház (9143 Enese, Szabadság u. 19.)

 

Napirendek:

1./ Beszámoló a 2021. évben végzett munkáról

Előadó: Mesterházy József polgármester

2./ 2022. évi tervek, elképzelések

Előadó: Mesterházy József polgármester 

3./ Lakossági kérdések, észrevételek

Előadó: Mesterházy József polgármester

4./ Enese Község Önkormányzata képviselő-testületének a 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet tárgyalása

Előadó: Mesterházy József polgármester

5./ Mesterházy József polgármester 2022. évi szabadságterve

Előadó: Csapó-Molnár Violetta jegyző

6./ Egyéb időszerű kérdések

Előadó: Mesterházy József polgármester

Enese, 2022. február 14.

Üdvözlettel:

Mesterházy József
polgármester