Enese Község Polgármesterétől

9143 Enese, Szabadság u. 25.

 M  E G H Í V Ó

Enese Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. január 31-én /hétfőn/ 18.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezennel szavazati /tanácskozási joggal/ meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme (9143 Enese, Szabadság u. 25.)

Napirend:

1./ Tájékoztató a településrendezési tervről

Előadó: Mesterházy József polgármester, Németh Gyula Talent-Plan Kft. vezető település tervező

2./ 2022. évi közbeszerzési terv

Előadó: Mesterházy József polgármester

3./ Tájékoztatás az adóügyi tevékenységről

Előadó: Mesterházy József polgármester, Jamrik-Dani Júlia adóügyi előadó

4./ Beszámoló a Szociális Bizottság munkájáról

Előadó: Mesterházy József polgármester, Lengyelné Szlovacsek Éva Szociális Bizottság elnök

5./ Pályázatok beadása

Előadó: Mesterházy József polgármester

6./ Polgármesteri illetmény, költségtérítés – alpolgármesteri tiszteletdíj, költségtérítés megállapítása

Előadó: Csapó-Molnár Violetta jegyző

7./ Az egyes szociális ellátásokról szóló 1/2020.(II.21.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Mesterházy József polgármester, Csapó-Molnár Violetta jegyző

8./ Közművelődési önkormányzati rendelet

Előadó: Csapó-Molnár Violetta jegyző

9./ „Rábcatorok” településeinek Regionális Fejlesztési Társulása társulási megállapodás módosítása

Előadó: Mesterházy József polgármester

10./ Egyéb időszerű kérdések

Előadó: Mesterházy József polgármester

Enese, 2022. január 24.

Üdvözlettel:

Mesterházy József
polgármester