Enese Község Polgármesterétől

9143 Enese, Szabadság u. 25.

 M  E G H Í V Ó

Enese Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. szeptember 6-án /hétfőn/ 18.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezennel szavazati /tanácskozási joggal/ meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme (9143 Enese, Szabadság u. 25.)

Napirend:

1./ Enese településrendezési eszközök módosítása – Véleményezési szakasz lezárása

Előadó: Mesterházy József polgármester

2./ Beszámoló a Tündérkastély Óvoda munkájáról

Előadó: Mesterházy József polgármester, Szűcs Lászlóné intézményvezető

3./ Beszámoló az Enesei Általános Iskola munkájáról

Előadó: Mesterházy József polgármester, Burján Imre intézményvezető

4./ Beszámoló a Sportegyesület 2020. évi önkormányzati támogatásáról

Előadó: Mesterházy József polgármester

5./ Egyéb időszerű kérdések

Előadó: Mesterházy József polgármester

Enese, 2021. augusztus 30.

Üdvözlettel:

                                                                                                           Mesterházy József
polgármester