Tisztelt Lakosság!

2021. év január 1-jétől az avar és kerti hulladék égetés tilalmát a veszélyhelyzet kihirdetése előtt a Kormány általánosan bevezette.

A veszélyhelyzet ismételt bevezetése óta azonban megjelent a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó, levegőminőséggel összefüggő szabályokról szóló 549/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet, mely 1. §-a úgy rendelkezik, hogy:

"A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény rendelkezéseitől eltérően 2021. január 1-jétől a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása."

A fentiek alapján az avarégetés szabályai a veszélyhelyzet végéig érvényben maradnak!

Az égetés tilalmának 2021. évben történő bevezetésének időpontjáról tájékoztatást nyújtok.

Jelenleg a korábbi szabályok vannak érvényben, miszerint

Enese Község Önkormányzata képviselő-testületének a tűzgyújtásról, az avar és kerti hulladék szabadban történő égetéséről szóló 3/2016. (IV.11.) önkormányzati rendelete alapján Enese község belterületén a kerti hulladék nyílttéri égetése éven át minden héten hétfő és pénteki napokon 8-18 óra között, szombaton 6-12 óra között lehetséges, kivéve az ünnepnapokat.

Csapó-Molnár Violetta
jegyző