Tisztelt enesei lakosok!

Enese község területén tapasztalható, hogy az ingatlanok házszámmal történő megjelölése sok helyen hiányos, nem megfelelő. Ez akadályozza a Magyar Posta munkatársainak munkáját, gondot okozhat a tűzoltóság, mentőszolgálat, rendőrség munkájában és akadályozza a tájékozódást.

Ezúton felhívom a lakosok figyelmét, hogy Enese Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 10/2014.(VIII.18.) önkormányzati rendelete 10.§ értelmében:

Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlan házszámát, vagy – amennyiben az ingatlan más módon egyértelműen nem azonosítható – helyrajzi számát tartalmazó táblát az ingatlan utcafronti kerítésére, házfalára, vagy külön tartószerkezeten, a közterületről jól látható módon kihelyezni. A házszámtábla beszerzéséről és kihelyezéséről a tulajdonos köteles gondoskodni.”

Az önkormányzati rendelet értelmében felkérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a fenti kötelezettségüknek szíveskedjenek eleget tenni!

Enese, 2020. november 25.

Csapó-Molnár Violetta
jegyző