Életműdíjat kapott Bartos Ilona az iskola nyugdíjba vonuló intézményvezetője. A díjat Blazovicsné Varga Marianna a Győri Tankerületi Központ igazgatója adta át.

Bartos Ilona pedagógiai és vezetői munkájára a kimagasló szakmai tudás, az innovatív igényesség volt jellemző. Fő törekvése volt az együttműködő tanulási környezet megteremtése, a tanítás-tanulás nevelő, személyiségfejlesztő jellegének erősítése. Irányítása alatt színvonalas nevelés-oktatás folyt az iskolában. A német és angol nyelvi képzés kiegészült a német nemzetiségi nyelv oktatásával. Az intézmény elnyerte a Madárbarát és Ökoiskola címeket. Pozitív hozzáállása, lendülete példaértékű. Munkáját becsülettel, tisztességgel, nagy szeretettel a tanulók, az iskola érdekeit figyelembe véve látta el.  

Szeretettel gratulálunk!

A tankerületi tanévnyitó ünnepségen vehette át megbízólevelét Burján Imre az iskola frissen kinevezett igazgatója.

Sikeres iskolai éveket, jó egészséget és töretlen munkakedvet kívánunk!

A fotókat ide kattintva nézheti meg.