Győri Tankerületi Központ pályázatot hirdet

Enesei Általános Iskola takarító

munkakör betöltésére.

Határozott idejű előre láthatólag 2024. január 31 –ig tartó közalkalmazotti teljes munkaidős jogviszony.

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • 8 Általános,
 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgár, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek fénymásolata
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata, amely igazolja, hogy büntetlen előéletű, valamint tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt nem áll (a pályázatnak nem, csak az állás betöltésének feltétele)

A munkakör betölthető: 2020. augusztus 3-tól

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 26.

 • A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bartos Ilona intézményvezető nyújt, a 06-96-562-023 –os, 06/20-433 7133 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Győri Tankerületi Központ címére történő megküldésével (9022 Győr, Liszt Ferenc utca 17. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/074/02316-1/2020 , valamint a munkakör megnevezését: takarító.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

 • A pályázatot írásban, zárt borítékban kérjük megküldeni a Győri Tankerületi Központ címére. A borítékra írják rá "PÁLYÁZAT - Enesei Általános Iskola takarító munkakörére". Egy további másolati példányt a Enesei Általános Iskola (9143, Enese, Petőfi út 24.) címére kérjük megküldeni.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 2.