Enese Község Polgármesterétől

9143 Enese, Szabadság u. 25.

 M  E G H Í V Ó

Enese Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. június 23-án /kedden/ 19.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezennel szavazati /tanácskozási joggal/ meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme (9143 Enese, Szabadság u. 25.)

Napirendek:

1./ Pannon-Víz Zrt. képviselőjének tájékoztatója a telekkialakítással kapcsolatban

Előadó: Bertha Zoltán

2./ Enese Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.22.) önkormányzati rendeletének módosítása

Előadó: Mesterházy József polgármester, Vargáné Erdélyi Andrea gazdálkodási előadó

3./ 2019. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megtárgyalása

Előadó: Mesterházy József polgármester, Vargáné Erdélyi Andrea gazdálkodási előadó

4./ Telekkialakítás

Előadó: Mesterházy József polgármester

5./ Tervezői megbízás adása közművekre

Előadó: Mesterházy József polgármester

6./ Egyéb időszerű kérdések

Előadó: Mesterházy József polgármester

Enese, 2020. június 17.

Üdvözlettel:

Mesterházy József

polgármester