A Kormány 46/2020.(III.16.) Kormányrendelete

az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.):

2. §

„(1) A 70. életévüket betöltött személyeket a Kormány arra kéri, hogy lakóhelyüket vagy tartózkodási helyüket ne hagyják el.

(2) Ha a 70. életévét betöltött személy az (1) bekezdésben foglaltakat vállalja, és erről az önkormányzatot tájékoztatja, az ellátásáról való gondoskodás a települési önkormányzat polgármesterének feladata.”

A kormányrendelet értelmében tehát azok a személyek, akik idős koruk és /vagy egészségi állapotuk miatt önként vállalják a házi karanténba vonulást, a helyi Önkormányzat ez idő alatt létfenntartáshoz szükséges ellátást nyújt.

 

Mit tartalmaz a szociális segítségnyújtás?

Kizárólag a legalapvetőbb személyes szükségletek kielégítése (napi létfenntartáshoz szükséges bevásárlás, gyógyszeriratás, gyógyszerkiváltás, helyi hivatalos és postai ügyintézés) történik, és csak azokban az esetekben, ahol más módon, hozzátartozó segítségével nem megoldható.

Kérjük azokat az időseket,

akiknek a járványhelyzetben segítségre van szükségük,

azt hétfőtől-péntekig 8-12 óra között

a Polgármesteri Hivatal telefonszámán 96/363-013 vagy

 Kovács-Horn Kitti családsegítőnél a 06 70 379 10 46 számon jelezzék!

Mesterházy József sk.

polgármester