Enese Község Polgármesterétől

9143 Enese, Szabadság u. 25.

 M  E G H Í V Ó

Enese Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. március 24-én /kedden/ 18.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezennel szavazati /tanácskozási joggal/ meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme (9143 Enese, Szabadság u. 25.)

 Napirend:

1./ Beszámoló a rendőrség Enese községben végzett munkájáról

Előadó: Bencsics István rendőr zls.

2./ Beszámoló a két ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről

Előadó: Mesterházy József polgármester

3./ Rendezési terv módosítás – (Msz: 19097)

Előadó: Mesterházy József polgármester

4./ Talent-Plan Kft. tervezési megbízás ajánlat

Új lakóterület feltáró út, közművek engedélyezési és kiviteli terve

Előadó: Mesterházy József polgármester

5./ Önkormányzati bevételek és fejlődés 2000-2020

Előadó: Mesterházy József polgármester

6./ Favágás (Futballpálya és Kultúrház udvar)

Előadó: Mesterházy József polgármester

7./ Iskola intézményi átszervezés véleményezése

Előadó: Mesterházy József polgármester

8./ Szabadság utca-Rózsa utca átjáró

Előadó: Mesterházy József polgármester

9./ Magyar Falu Program pályázat benyújtása – Fecske utca

Előadó: Mesterházy József polgármester

10./ Óvoda konyha felújítási munkái

Előadó: Mesterházy József polgármester

11./ 2020. évi közbeszerzési terv

Előadó: Mesterházy József polgármester

12./ Egyéb időszerű kérdések

Előadó: Mesterházy József polgármester

Enese, 2020. március 18.

Üdvözlettel:

Mesterházy József

polgármester