Enese Község Polgármesterétől

9143 Enese, Szabadság u. 25.

M  E G H Í V Ó

Enese Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. január 28-án /kedden/ 18.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezennel szavazati /tanácskozási joggal/ meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme (9143 Enese, Szabadság u. 25.)

Napirend:

1./ Beszámoló az adóügyi tevékenység ellátásáról

Előadó: Csapó-Molnár Violetta jegyző

2./ Beszámoló a Szociális Bizottság munkájáról

Előadó: Mesterházy József polgármester, Lengyelné Szlovacsek Éva elnök

3./ Családi bölcsőde térítési díjának megállapítása

Előadó: Mesterházy József polgármester

4./ Település támogató szolgáltatásának ellátására vonatkozó ellátási szerződés

Előadó: Mesterházy József polgármester

5./ Kultúrház udvar - fák kivágása

Előadó: Mesterházy József polgármester

6./ Egyéb időszerű kérdések

Előadó: Mesterházy József polgármester

Enese, 2020. január 20.

Üdvözlettel:

Mesterházy József
polgármester