Enese Község Polgármesterétől

9143 Enese, Szabadság u. 25.

M  E G H Í V Ó

Enese Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. december 10-én /kedden/ 18.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezennel szavazati /tanácskozási joggal/ meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme (9143 Enese, Szabadság u. 25.)

Napirendek:

1./ Építési telek vevőinek kijelölése

Előadó: Mesterházy József polgármester

2./ 2019. évi önkormányzati munka értékelése

Előadó: Mesterházy József polgármester

3./ 2020. évi tervek

Előadó: Mesterházy József polgármester

4./ 2020. évi eseménynaptár

Előadó: Csapó-Molnár Violetta jegyző

5./ 2020. évi képviselő-testületi munkaterv

Előadó: Mesterházy József polgármester

6./ 2020. évi belső ellenőrzési témakör kiválasztása

Előadó: Csapó-Molnár Violetta jegyző

7./ Rábakész Kft. -  Étkezési térítési díj rendelet

Előadó: Mesterházy József polgármester

8./ Pályázati önrész biztosítása – Sportegyesület TAO

Előadó: Mesterházy József polgármester

9./ Egyéb időszerű kérdések

Előadó: Mesterházy József polgármester

Enese, 2019. december 2.

Üdvözlettel:

Mesterházy József
polgármester