Enese Község Polgármesterétől

9143 Enese, Szabadság u. 25.

M E G H Í V Ó

Enese Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. október 28-án (hétfőn) 18.00 órai kezdettel alakuló ülést tart, melyre ezennel szavazati/tanácskozási joggal meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (9143 Enese, Szabadság u. 25.)

 N a p i r e n d:

1./ A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választás eredményéről

Előadó: Schmidtné Bári Margit Helyi Választási Bizottság elnöke

2./ A képviselő-testület tagjainak eskütétele

Előadó: Schmidtné Bári Margit Helyi Választási Bizottság elnöke

3./ Polgármester eskütétele a képviselő-testület előtt

Előadó: Schmidtné Bári Margit Helyi Választási Bizottság elnöke

4./ Alpolgármester megválasztása

Előadó: Mesterházy József polgármester

5./ Alpolgármester eskütétele

Előadó: Mesterházy József polgármester

6./ Polgármester illetményének megállapítása

Előadó: Csapó-Molnár Violetta jegyző

7./ Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása

Előadó: Csapó-Molnár Violetta jegyző

8./ Bizottsági szerkezet kialakítása, bizottsági tagok megválasztása, eskütétele

Előadó: Mesterházy József polgármester

9./ Polgármesteri program ismertetése

Előadó: Mesterházy József polgármester

10./ Megbízás adása az Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára

Előadó: Mesterházy József polgármester, Csapó-Molnár Violetta jegyző

11./ Egyéb időszerű kérdések

Előadó: Mesterházy József polgármester, Csapó-Molnár Violetta jegyző

Enese, 2019. október 21.

Tisztelettel:   

Mesterházy József
polgármester