Enese Község Polgármesterétől

9143 Enese, Szabadság u. 25.

 M  E G H Í V Ó

Enese Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. augusztus 14-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezennel szavazati /tanácskozási joggal/ meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme (9143 Enese, Szabadság u. 25.)

Napirend:

1./ Rendezési terv módosítás

Előadó: Mesterházy József polgármester

2./ Szociális és Gyermekjóléti Feladatokat Ellátó Társulás Társulási Megállapodás módosítása

Előadó: Mesterházy József polgármester

3./ Óvodai nevelési feladatok ellátására létrejött feladat ellátási szerződés módosítása

Előadó: Mesterházy József polgármester

4./ Helyi Választási Bizottság tagjainak választása

Előadó: Mesterházy József polgármester, Csapó-Molnár Violetta jegyző

5./ Helyi Esélyegyenlőségi Program

Előadó: Mesterházy József polgármester, Csapó-Molnár Violetta jegyző

6./ Egyéb időszerű kérdések

Előadó: Mesterházy József polgármester

Zárt ülésen

1./ Tündérkastély Óvoda intézményvezetői álláspályázatainak elbírálása

Előadó: Mesterházy József polgármester

Enese, 2019. augusztus 5.

Üdvözlettel:

Mesterházy József
polgármester