Enese Község Polgármesterétől

9143 Enese, Szabadság u. 25.

M  E G H Í V Ó

Enese Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. május 14-én /kedden/ 18.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezennel szavazati /tanácskozási joggal/ meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme (9143 Enese, Szabadság u. 25.)

Napirend:

1./ Beszámoló a Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ és „CSIRIBIRI” Családi Bölcsőde Hálózat 2018. évben Enese községben végzett munkájáról

Előadó: Mesterházy József polgármester, Horn Kitti családsegítő

2./ Enese Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.23.) önkormányzati rendeletének módosítása

Előadó: Mesterházy József polgármester, Vargáné Erdélyi Andrea gazdálkodási előadó

3./ 2018. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megtárgyalása

Előadó: Mesterházy József polgármester, Vargáné Erdélyi Andrea gazdálkodási előadó

4./ 2018. évi belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása

Előadó: Csapó-Molnár Violetta jegyző

5./ Beszámoló az Enesei Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi munkájáról

Előadó: Csapó-Molnár Violetta jegyző

6./ 2018. évre vonatkozó átfogó értékelés a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Előadó: Csapó-Molnár Violetta jegyző

7./ Telekvásárlási kérelem

Előadó: Mesterházy József polgármester

8./ Egyéb időszerű kérdések

Előadó: Mesterházy József polgármester

Enese, 2019. május 6.

Üdvözlettel:

                                                                                                           Mesterházy József

                                                                                                                polgármester