Enese Község Önkormányzata  a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 

Tündérkastély Óvoda Enese 

Óvodavezető (magasabb vezető) 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony           

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019.09.01-2024.08.31.-ig szól. 

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9143 Enese, Petőfi utca 26. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény törvényes működésének biztosítása, a pedagógiai munka irányítása, szervezése, ellenőrzése, a pedagógiai program megvalósulásának biztosítása, intézményi költségvetés betartása, munkáltatói, vezetői jogkör gyakorlása. 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.     

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, Óvodapedagógus, 
 • Szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat, 
 • Közoktatási intézményben szerzett vezetői gyakorlat - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat, 
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Magyar állampolgárság 
 • Bűntetlen előélet 
 • Cselekvőképesség 
 • Szakvizsga 

Előnyt jelentő kompetenciák: 

 • Jó szintű csapatszellem, kommunikációs készség, vezetői kézség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, szakmai önéletrajz, eddigi munkaviszonyokról, szakmai vezetői gyakorlatról szóló igazolás, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, szakmai helyzetelemzésre épülő vezetői program fejlesztési elképzelésekkel 
 • adatkezelési nyilatkozat, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat véleményezésében és elbírálásában résztvevők megismerhetik, nyilatkozat, hogy a pályázó nyilvános vagy zárt ülésen kéri a pályázat megtárgyalását 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. szeptember 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 23. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mesterházy József nyújt, a 0696363013 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 

 • Postai úton, a pályázatnak a Enese Község Önkormányzata címére történő megküldésével (9143 Enese, Szabadság utca 25. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: E/1301/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodavezető. 
 • Elektronikus úton Mesterházy József Polgármester Úr részére a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül 
 • Személyesen: Mesterházy József Polgármester Úr, Győr-Moson-Sopron megye, 9143 Enese, Szabadság utca 25. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleményezési határidő lejártától számított 60 napon belül vagy az azt követő első képviselő-testületi ülésen. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 28. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.enese.hu honlapon szerezhet. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 22.