Győri Tankerületi Központ

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Enesei Általános Iskola

német szakos nyelvtanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9143 Enese, Petőfi utca 24.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Német nyelv órák szakszerű megtartása és egyéb, a munkaköri leírásban szereplő feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a Pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény a köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, német nyelvtanár,

•         büntetlen előélet

•         cselekvőképesség

•         magyar állampolgár, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         fényképes szakmai önéletrajz

•         iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek fénymásolata

•         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

•         90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata amely igazolja, hogy büntetlen előéletű, valamint tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt nem áll (a pályázatnak nem, csak az állás betöltésének feltétele)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Győri Tankerületi Központ címére történő megküldésével (9022 Győr, Liszt Ferenc út 17. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/074/00422-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: német szakos nyelvtanár.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot írásban, zárt borítékban kérjük megküldeni a Győri Tankerületi Központ címére. A borítékra írják rá "PÁLYÁZAT- Enesei Általános Iskola német nyelvtanár munkakörére". Egy további másolati példányt kérünk a Enesei Általános Iskola címére megküldeni (9143 Enese, Petőfi út 24.).