Enese Község Polgármesterétől

9143 Enese, Szabadság u. 25.

 M  E G H Í V Ó

Enese Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. december 18-án /kedden/ 18.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezennel szavazati /tanácskozási joggal/ meghívom.

 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme (9143 Enese, Szabadság u. 25.)

Napirendek:

1./ Beszámoló a 2018. évi önkormányzati munkáról

Előadó: Mesterházy József polgármester

2./ Beszámoló a Szociális Bizottság 2018. évi munkájáról

Előadó: Horváth Judit Szociális Bizottság elnöke

3./ Tájékoztatás az adóügyi tevékenységről

Előadó: Mesterházy József polgármester, Csapó-Molnár Violetta jegyző

4./ A képviselő-testület 2019. évi munkatervének megtárgyalása

Előadó: Mesterházy József polgármester

5./ 2019. évi eseménynaptár

Előadó: Mesterházy József polgármester

6./ 2019. évi belső ellenőrzési témakör kiválasztása

Előadó: Mesterházy József polgármester, Csapó-Molnár Violetta jegyző

7./ Egyéb időszerű kérdések

Előadó: Mesterházy József polgármester

Enese, 2018. december 10.

Üdvözlettel:

Mesterházy József
polgármester