Győri Tankerületi Központ

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Enesei Általános Iskola 

takarító

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9143 Enese, Petőfi út 24.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Takarítási feladatok elvégzése és egyéb, a munkaköri leírásban szereplő feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         8 Általános,

•         büntetlen előélet

•         cselekvőképesség

•         magyar állampolgár, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         fényképes szakmai önéletrajz

•         iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek fénymásolata

•         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

•         90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata (mely a pályázat benyújtásának nem, csak az állás betöltésének feltétele)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bartos Ilona intézményvezető nyújt, a 20/4337133 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Győri Tankerületi Központ címére történő megküldésével (9022 Győr, Liszt Ferenc út 17. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/074/01778-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: takarító.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot írásban, zárt borítékban kérjük megküldeni a Győri Tankerületi Központ címére. A borítékra írják rá "PÁLYÁZAT- Enesei Általános Iskola takarító munkakörére". Egy további másolati példányt kérünk a Enesei Általános Iskola címére megküldeni (9143 Enese, Petőfi út 24.).

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 10.