Enese Község Polgármesterétől

9143 Enese, Szabadság u. 25.

M E G H Í V Ó

Enese Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. július 18-án /szerdán/ 18.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezennel szavazati /tanácskozási joggal/ meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme (9143 Enese, Szabadság u. 25.)

Napirend:

1./ 2017. évi sportegyesületi beszámoló

Előadó: Mesterházy József elnök

2./ Beszámoló a Tündérkastély Óvoda munkájáról

Előadó: Mesterházy József polgármester, Horváth Judit intézményvezető

3./ Beszámoló az Enesei Általános Iskola munkájáról

Előadó: Mesterházy József polgármester, Bartos Ilona intézményvezető

4./ Tájékoztató a telekkialakításról (Ady u.)

Előadó: Mesterházy József polgármester

5./ Enese 85121. jelű - 432 hrsz.-ú út önkormányzati tulajdonba adása

Előadó: Mesterházy József polgármester

6./ Enese 429/5 hrsz.-ú ingatlan kivett 882 m2 kivett területének értékesítése

Előadó: Mesterházy József polgármester

7./ Egyéb időszerű kérdések

Előadó: Mesterházy József polgármester

Enese, 2018. július 9.

Üdvözlettel:

Mesterházy József
polgármester